Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
הוקרה הקדמה שני דורות יומני קוציקה קישורים

מעשים טובים וגידול כלבים
מאת צבי יוליאן רובין
אני ושלושת הכלבים שלי, מימין לשמאל: ז'וז'ו, קלי וקוציקה.

כולנו מבינים באופן אינטואיטיבי מהו מעשה טוב או מעשה מוסרי – טיפול בהורים קשישים, התנדבות בבית חולים, עזרה לזולת, וכו'.

כולנו נסכים שלהעביר עיוור או קשיש את הרחוב זה מעשה טוב אבל אם הדבר נעשה תמורת תשלום, נעקם את האף ולא נגדיר את המעשה כמעשה טוב מאחר שתועלת בצידו. ברור שהמניע למעשה קובע את טיבו – אותו המעשה עם מניע שונה מתפרש, בצדק, בצורה שונה.

תשלום כשלעצמו לא שולל תמיד את מוסריות המעשה. אם פלוני יכול להשתכר היטב, כמהנדס בניין, ובכל זאת מעדיף לעבוד בבית אבות בטיפול בקשישים, תמורת שכר נמוך יותר, הרי גם זה מעשה טוב למהדרין מאחר שברור שהמניע לא כלכלי.

המניע העומד מאחורי המעשה הוא הקובע את מוסריותו ולא רק המעשה עצמו. תנאי יסוד לכל מעשה מוסרי זה חוסר הרווח בעשייתו, מלבד הסיפוק מהעשייה עצמה. או במילים אחרות, מעשה טוב הוא מעשה שכולנו מבינים שהוא מוסרי אבל המניע הוא ערכי. לדוגמה, מישהו מאמין שזה חשוב להיות אדם ישר, ומתנהג בהתאם, מתוך כך שהוא אימץ לעצמו את היושר כערך, שלא תלוי בדבר. לעיתים, אדם, לא רק שלא מקבל תמורה בשל יושרו אלא גם משלם מחיר בחיי היום יום, ולמרות זאת הוא דבק בהתנהגותו. לעומת זאת "אדם ישר" רק מפני אימת החוק לא ממלא אחר צו מוסרי.

נבחן לרגע מקרה של בן המטפל במסירות בהוריו הקשישים. ברור שאם ירושה שמנה עומדת על הפרק יש לבן רווח צפוי מהטיפול בהוריו. אם המניע לטיפול, ויהיה המשובח ביותר, זה ממון הרי כל בר דעת מבין שלא במעשה טוב חוזות עינינו. אבל לא תמיד בצע כסף הוא המניע העיקרי בטיפול בהורים אמידים, מאחר שיש כאלה שהיו מטפלים בהוריהם באותה המסירות גם אם היו אביונים. קשה לפסוק בכל מצב, מהו המקרה, מאחר שהמניע חבוי עמוק במסתורי נפש האדם ולעיתים האמת נמצאת באמצע.

התשלום לא תמיד בצורת ממון. יש דתיים המטפלים בהוריהם גם בגלל האמונה שיזכו במצווה שתגרור בעקבותיה שכר בעולם הבא – ברור שאין זה מעשה מוסרי מאחר שיש תמורה לאגרה.

נבחן מקרה של הורים חסרי כל שהבת החילונית והאוהבת מטפלת בהם במסירות נפש – האם גם במקרה זה אין שום רווח אפשרי לבת? לעיתים התועלת היא לא במישור החומרי כי אם במישור החברתי, הפסיכולוגי והאישי, לדוגמה:

הזנחת הורים קשישים יכולה להביא בעקבותיה לביקורת סביבתית ויצירת תדמית שלילית.

הזנחת הורים יכולה לגרום במקרים מסוימים להסתבכות עם החוק.

כל זה נכון גם לגבי טיפול בילדים, שהסביבה לא תסבול את הזנחתם.

האמור לעיל מוביל אותנו להכרה שמעשה מוסרי הוא מעשה טוב שהמניע לעשייתו הוא שכנוע פנימי בנחיצותו ולא תוצאה של לחץ סביבתי, רצייה חברתית או תועלת.

מילדות מחנכים אותנו על ערכי כיבוד אב ואם, וברור שהטיפול בהורים קשישים נובע גם מלחץ סביבתי, בלתי נמנע, שהופעל עלינו על ידי הסביבה ומערכת החינוך במשך שנים רבות. זו דוגמה שממחישה שאין מעשה מוסרי מוחלט בנמצא. רק אדם שגדל לבדו ביער או התבודד מהחברה למשך מספר שנים והצליח, בעזרת תעצומות נפש, לנקות את נפשו מכל השפעה סביבתית, של הוריו, מוריו ורבותיו, ואימץ לו ערכים שכולם שלו יכול להתהדר במוסריות מוחלטת. אך אין "אדם עליון" כזה בנמצא ואפשר רק לדבר על מעשים מוסריים במונחים מעשיים ולא מוחלטים.

שאלתי את עצמי, האם אי פעם עשיתי מעשה טוב כמאמר הדתי: "שכר מצווה מצווה".

התשובה האחת והיחידה שעלתה במוחי זה הטיפול בכלבים שלי. שום ירושה לא מצפה לי, הסביבה לא תמחא לי כף, בעשרת הדברות אין דרישה לאמץ כלבי רחוב ואני לא חייב לכלבים שאימצתי דבר.

הסיפוק היחיד בהצלת כלבי רחוב הוא בעיקר המעשה עצמו הנובע מהאהבה הבסיסית שלי לבעלי חיים ככלל ולכלבים בפרט, והאהבה והנאמנות שהם מחזירים לנו, ללא תנאי, זה רק בונוס נלווה.

כלבים דורשים טיפול רב – מזון, חיסונים, טיולים, ניקיון, וטרינר. המצב דורש השקעה רבה יותר והוצאות גדולות יותר כשהם מזדקנים וחולים – ביקור תכוף אצל וטרינר, מזון מיוחד, נשיאת הכלב מאחר שהוא מתקשה ללכת, וניקיון רב שכן כלבים זקנים מאבדים לעיתים שליטה על הסוגרים.

אני מודע שאחרים עשו מעשים טובים ונעלים משלי, כמו אימוץ ילד למרות קיומם של ילדים טבעיים במשפחה, ועוד.

אך הדוגמה האולטימטיבית למעשה מוסרי אלה מעשיהם של חסידי אומות העולם, שכן על מנת לזכות בתואר על המועמד לעמוד במספר תנאים – לא להיות יהודי, ובנוסף לאי קבלת תשלום עבור המעשה, נדרשת גם נטילת סיכון עצמי.

יומני קוציקה
פיסות מחייהם של שלושה כלבים הגרים בגינה אחת וחברים נוספים ההולכים על ארבע וגם על שתיים
קוציקה בת חצי שנה

ארכיון

הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com