Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
ציור צילום תפירה ועוד... כתיבה ספרים שובבות מוסיקה משפחה ישראל רובין חברים תעודת הזהות של ארנה

מעולמה של ארנה רובין


מסמכים ותעודות מחייהם של ארנה וישראל רובין

הכתובה של ארנה וישראל רובין בעברית
הכתובה של ארנה וישראל רובין ברומנית
עדות של רובין ישראל על הקורות אותו בשואה – כנראה לצורך מתן פיצויים
תרגום מרומנית:

נולדתי ב-10 לנובמבר 1914 בגאלאץ שברומניה. ב-28.1.1962 עליתי לישראל. עבדתי בעבודות כפייה מ-15 לאוגוסט 1941 עד 23 לאוגוסט 1944. עבדתי בעבודות כפייה שונות בבסרביה*. לדוגמה: סלילת כבישים ונשיאת אבן לבניה, וכו.

רובין ישראל

*אז רומניה, היום החבל רובו ברפובליקת מולדובה ומיעוטו באוקראינה.

תעודת המקצוע (מייסטר) של ישראל רובין שהונפקה על ידי שלטונות רומניה ב-1945. ישראל היה במקצועו כובען (palarier), מקצוע משפחתי, במקרה שלו, שעבר מן העולם שעיקרו ניקוי ועיצוב מחדש של כובעי צילינדר. למשפחה היו שתי חנויות שמכרו כובעי ערב לגברים ונשים וכן ניקוי.

תעודת המסע של ישראל רובין, שהונפקה על ידי ממשלת רומניה, לצורך העלייה לישראל ב-1962.
תעודת המסע של ארנה רובין ויוליאן, שהונפקה על ידי ממשלת רומניה, לצורך העלייה לישראל ב-1962.
תעודה זו הונפקה לארנה רובין על ידי "התאחדות המגורשים לשעבר לטראנסניסטריה".
הפרטים הרשומים בתעודה:
שם משפחה: בנדיט (שכן ארנה לא הייתה עדיין נשואה, ר.צ.)
שם פרטי: אלה
שנת לידה: 1927
מצב אישי: רווקה
עיסוק: עקרת בית
מחנה הריכוז: מוגילב-פודולסק
מחוז: ויניצה (אוקראינה, ר.צ.)
מקום מגורים עכשווי: גאלאץ (רומניה, ר.צ.)
תאריך הנפקה: 2.8.1947
התמונה במרכז התעודה בצד ימין חסרה (ראה בצד ימין)

הצד השני של המסמך

עורך ומתרגם מרומנית: רובין צבי
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com