Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
ציור צילום תפירה ועוד... כתיבה ספרים שובבות מוסיקה משפחה ישראל רובין חברים תעודת הזהות של ארנה

מעולמה של ארנה רובין


חברים
ארנה מימין עם חברה ב-1938

פלוריקה וניקו בומברו (נוצרים) היו חברים מאוד טובים של ארנה וישראל רובין בגאלאץ, רומניה. זו תמונה מחתונתו של דאנוץ, בנם יחידם של פלוריקה וניקו.
יותר על הפגישה המחודשת של יוליקה (בנה של ארנה) ודאנוץ מ-2010

לארנה וישראל רובין היו עוד זוג חברים טובים בגאלאץ, רומניה, ג'אורג'טה וניקו תאודור, גם כן נוצרים. בתמונה נראים בנה של ארנה, יוליאן (רובין צבי) וביתם היחידה של ג'אורג'טה וניקו, רודיקה, בתלבושת לאומית רומנית.

קורט שטרן וברטה שטרן (פלקנפליק)

את ברטה ארנה הכירה בגאלאץ, רומניה, למרות שגם היא נולדה, כמו ארנה, בצ'רנוביץ. כשברטה הגיעה לישראל היא התחתנה עם קורט שטרן שבתמונה. לברטה לא היו ילדים ואני (רובין צבי, בנה של ארנה, וכותב שורות אלו) מלאתי את החלל והיא אהבה אותי מאוד – אהבה שהצליחה להדביק בה גם את קורט בעלה למרות שהיו לו נכדים, בגילי, משלו.

את פפי שטרומינגר שבתמונה, עם רובין צבי, ארנה הכירה בגאלאץ, רומניה, והחברות ביניהן המשיכה גם לאחר העליה לארץ.

בתמונה ניתן לראות את רגינה ופיליפ דלי עם בנם יחידם ג'לו (ישראל) שאותם ארנה וישראל רובין הכירו בדימונה מיד לאחר העליה לארץ. ג'לו היה גם חבר קרוב של בנה של ארנה, צבי.

פיליפ היה שען וגם חובב צילום – נושא משותף עם ארנה.


עורך ומתרגם מרומנית: רובין צבי
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com