Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
ציור צילום תפירה ועוד... כתיבה ספרים שובבות מוסיקה משפחה ישראל רובין חברים תעודת הזהות של ארנה

מעולמה של ארנה רובין


שובבות
מאת צבי יוליאן רובין

זוהי תמונה משנות החמישים בגאלאץ, רומניה, שבה נראית ארנה מחופשת לגבר. הקוריוז הוא שג'ורג'טה תאודור (חברה קרובה) הייתה בסוד העניינים אך לא כן בעלה, ניקו, שחזר הביתה כנראה בגילופין וחשב לתומו שהגבר הזר שבביתו מנסה לחזר אחר אשתו ורק חשיפת המתיחה ברגע האחרון על ידי אשתו מנעה כנראה תגובה אלימה.

תמונה משנות השישים בדימונה שבה ארנה נראית מחופשת לאישה הודית בלבוש מסורתי עם סארי וטיקה במרכז המצח.

ארנה רובין משתעשעת עם הנכדה נילי ב-2006

ארנה משתעשעת עם נכדיה רון ואודי

ארנה חורצת לשון איינשטיין style


עורך ומתרגם מרומנית: צבי רובין
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com