Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
השפה הסודית הדוד הרמן אמא'לה הפרוטזה המגבית גריזטה צ'רנוביץ טרנסניסטריה גאלאץ דימונה

סיפורים קטנים מהשואה ומה שמסביב
מאת ארנה רובין
עריכה ותרגום מרומנית: רובין צבי (ר.צ)


המגבית

Herrengasse כפי שנראה ב-2010 בטיול שורשים משפחתי שלנו. הרחוב לא השתנה הרבה בעשרות השנים האחרונות שכן שוקם על ידי השלטונות. בתמונה ה"עגלון" הוא רון, נכדה של ארנה, וה"סוס" צבי, בנה של ארנה וכותב שורות אלה.
יותר על מסע השורשים שלנו

מעשה זה קרה בצ'רנוביץ של 1935 כאשר הילדות שלנו עדיין לא הייתה מאוימת על ידי המלחמה ההרסנית ולמרות העננים השחורים שכבר ריחפו מעל ראשנו אנחנו הילדים לא הבנו את חומרת המצב.

ביום סגרירי, לא גשום, כאשר דורה אחותי הייתה בת 10 ואני בת 8 טיילנו להנאתנו ברחוב Flondor / Herrengasse* ליד בית הקולנוע Corso כאשר בכניסה לקולנוע ישבו מספר גברות שארגנו מבצע התרמה לצדקה.

כל מי שרצה לקחת חלק התקבל בברכה ודורה ואני התייצבנו למבצע כמו גם רבים אחרים.

גברת מבוגרת, שבפניה שטחנו את בקשתנו להצטרף למגבית, הגישה לנו קופסה קטנה מפח עם חריץ במכסה שדרכו אמורות היו המטבעות להשתלשל פנימה. כמו כן קבלנו תגיות עם סיכה שהיינו אמורים להצמיד לדש הבגד של התורמים הנדיבים לאות השתתפות במאמץ ההתרמה.

דורה ואני לקחנו את העניין ברצינות ופנינו לעוברים ושבים, "תרומה קטנה, בבקשה."

בהיותנו ילדים, מעטים סרבו לבקשתנו ואפילו אדון אחד תרם שטר של 20 ליי, תרומה באמת חריגה ביחס למטבעות הקטנים שקיבלנו מרוב התורמים.

אחרי שעתיים חזרנו בחזרה עייפות אך מרוצות, מסרנו גאות את הקופסה המלאה וביקשנו קופסה נוספת כדי להמשיך במלאכת ההתרמה.

כנראה שהגברת הממונה פקפקה ביכולתם של שני ילדים קטנים בני 8 ו- 10 למלא את הקופסה וסירבה לתת לנו קופסה נוספת.

נעלבנו מהסירוב שכן ידענו שעשינו מלאכה טובה באיסוף התרומות אבל בכל זאת המשכנו להסתובב בסביבה.

כנראה שהגברת שסירבה לתת לנו קופסה נוספת פתחה בינתיים את הקופסה שהבאנו והופתעה לגלות את השלל הרב. היא התרצתה וקראה לנו על מנת לקבל קופסה נוספת.

אנו שתי ילדות קטנות ופגועות סירבנו בנימוס לקבל קופסה נוספת והמשכנו מלאות גאווה בדרכנו.

Rik

(ארנה רובין)

* Herrengasse היה השם בגרמנית של הרחוב הראשי של צ'רנוביץ ואילו Flondor היה שמו בתקופת הכיבוש הרומני אחרי 1918, ר.צ.


כתב היד המקורי בשפה הרומנית.
נא להקליק על התמונה.

עורך ומתרגם מרומנית: רובין צבי
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com

קרא את הסיפור באנגלית