Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
הוקרה הקדמה שני דורות יומני קוציקה שורשים קישורים

האינטרנט הפרטי של ארנה רובין


ארנה רובין הייתה אישה מאוד סקרנית. היא לא הכירה את האינטרנט וחבל כי בטוח שיכלה למצוא בו כלי רב ערך. במחברת עבת כרס, שנמצאה בדירתה, היא כתבה לעצמה אנציקלופדיה פרטית משלה. היא אספה נתונים שונים, במיוחד כאלה שניתן להציג בטבלאות ועניינם ידע עולם, ורשמה אותם במחברתה. מקור הנתונים לא כל כך ברור. מיעוטם בנה, צבי, הביא לה על פי בקשתה אך את רובם היא ליקטה כנראה מעיתונים ומגזינים ברומנית ואולי גם מספרי לימוד של בנה.

לפניכם תוכן העניינים של מחברתה שמבליט את אורך היריעה של תחומי התעניינותה:

"ילד שקוע במחשבות" – ציור שמן על קנבס מאת ארנה רובין, 1992.


עורך ומתרגם מרומנית: רובין צבי
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com