Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
ארץ הצבי הוקרה הקדמה שני דורות יומני קוציקה קישורים

מגדל הסחלבים
The Orchid Grower
ספר הרפתקאות לנוער בשפה האנגלית
מאת צבי יוליאן רובין

אודות הספר

יואב ודינה – בני שתים עשרה ושלוש עשרה – גרים בדימונה, עיר קטנה בצפון הנגב. בחופשות הם פותרים תעלומות בלשיות מדעיות בעזרת שחורי, כלב הרועה הגרמני שלהם – תחביב שאמא שלהם לא אוהבת.

הפעם אותיות מסתוריות על פרחי דבורנית (ראה למטה) מסכנים מדענית קשישה מסתורית שגרה בשכונה שלהם. בדרך לפתרון התעלומה יואב ודינה לומדים על הנדסה גנטית וסחלבים, שולחים את שחורי למשימת מעקב אלקטרונית (ראה למטה) ולוקחים חלק בהרפתקאות מסעירות נוספות בדרך לפתרון החידה.

לבסוף, תוך כדי משחק כדורגל בין שתי קבוצות בתי ספר, שיואב לוקח בו חלק, כשכולם נמצאים באצטדיון המלא מפה לפה יואב ודינה מופתעים מהבלתי צפוי.

במהלך הסיפור מוצג בלי משים רעיון ה-GPS בליווי הסבר טכני פשוט מאחר שבזמן יציאת הספר לאור ב-2003 המחבר לא היה מודע לקיומה של ההמצאה. בספר לא מוזכר "GPS" ומתוארת מערכת מעקב אלקטרונית העושה שימוש במכשיר לאיתור כלבים (ראה ציור למטה) וכן מוצע לאתר רכבים גנובים באותה השיטה (ראה פרקים 19, 18).

הספר נכתב בשפה האנגלית ופורסם בארצות הברית אך למרות זאת יכול לשמש תלמידי בית ספר יסודי מתקדמים ותלמידי חטיבה בישראל כחומר קריאה לשיפור השפה האנגלית מאחר שהספר כתוב בצורה פשוטה, שוטפת ונהירה.


אות "H" מסתורית על שפית של דבורנית
מכשיר מעקב (GPS) מחובר לקולר של שחורי
כריכת הספר

מספר דוגמיות מהספר

יותר על הספר בשפה האנגלית

לרכישת הספר

אודות המחבר


הסיפור של ארנה רובין באתר מוזיאון ארצות הברית לזכר השואה בוושינגטון


*צבי רובין הוא בנה של ארנה רובין וכותב שורות אלו.

יותר על ארנה רובין


עורך ומתרגם מרומנית: רובין צבי
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com