Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
ארץ הצבי הוקרה הקדמה שני דורות יומני קוציקה קישורים

מגדל הסחלבים
The Orchid Grower
ספר הרפתקאות לנוער בשפה האנגלית
מאת צבי יוליאן רובין

אודות הספר

יואב ודינה – בני שתים עשרה ושלוש עשרה – גרים בדימונה, עיר קטנה בצפון הנגב. בחופשות הם פותרים תעלומות בלשיות מדעיות בעזרת שחורי, כלב הרועה הגרמני שלהם – תחביב שאמא שלהם לא אוהבת.

הפעם אותיות מסתוריות על פרחי דבורנית (ראה למטה) מסכנים מדענית קשישה מסתורית שגרה בשכונה שלהם. בדרך לפתרון התעלומה יואב ודינה לומדים על הנדסה גנטית וסחלבים, שולחים את שחורי למשימת מעקב אלקטרונית (ראה למטה) ולוקחים חלק בהרפתקאות מסעירות נוספות בדרך לפתרון החידה.

לבסוף, תוך כדי משחק כדורגל בין שתי קבוצות בתי ספר, שיואב לוקח בו חלק, כשכולם נמצאים באצטדיון המלא מפה לפה יואב ודינה מופתעים מהבלתי צפוי.

במהלך הסיפור מוצג בלי משים רעיון ה-GPS בליווי הסבר טכני פשוט מאחר שבזמן יציאת הספר לאור ב-2003 המחבר לא היה מודע לקיומה של ההמצאה. בספר לא מוזכר "GPS" ומתוארת מערכת מעקב אלקטרונית העושה שימוש במכשיר לאיתור כלבים (ראה ציור למטה) וכן מוצע לאתר רכבים גנובים באותה השיטה (ראה פרקים 19, 18).

הספר נכתב בשפה האנגלית ופורסם בארצות הברית אך למרות זאת יכול לשמש תלמידי בית ספר יסודי מתקדמים ותלמידי חטיבה בישראל כחומר קריאה לשיפור השפה האנגלית מאחר שהספר כתוב בצורה פשוטה, שוטפת ונהירה.


אות "H" מסתורית על שפית של דבורנית
מכשיר מעקב (GPS) מחובר לקולר של שחורי
כריכת הספר

מספר דוגמיות מהספר

יותר על הספר בשפה האנגלית

לרכישת הספר

אודות המחבר


הסיפור של ארנה רובין באתר מוזיאון ארצות הברית לזכר השואה בוושינגטון


טיולים לחו"ל וחוויות נוספות


האימפריה האשורית (ספטמבר 2017)
בדואים (ספטמבר 2017)
מעץ החיים האשורי לעץ החיים הקבלי (אוגוסט 2017)
תיאוריית האסטרונאוט הקדום (אוגוסט 2017)
הבעיה הפסיכופיזית (יולי 2017)
קבב רומני של פעם (מאי 2017)
מגדל הסחלבים (אפריל 2017)
ויטגנשטיין למתחילים (PDF) (מרץ 2017)
מיין קאמפף למתחילים - מיהו אדולף היטלר (PDF) (ספטמבר 2016)
מיין קאמפף למתחילים - מיהו אדולף היטלר (DOC) (ספטמבר 2016)
זוטות מהחוף המזרחי - אביב 2016
עבודת גמר באלקטרוניקה - מכללת בזק, ירושלים, 1973 – מאי 2016
מסיבת הפרישה לגמלאות של אסתר (אתי) רובין – ינואר 2016
האדם לחופש נולד - לוחמי חופש שהרשימו אותי
ארבעה ימים בפריז - קיץ 2011
מראות מאולימפיאדת בייג'ינג - קיץ 2008
קיצור תולדות השם הפרטי שלי (יוליאן – צבי – ג'וליאן)
רשמים מהחוף המזרחי בארצות הברית - קיץ 2015
הליבוביץ שלי
כיצד למדתי אנגלית
Tribute to AS Hornby by a Former Israeli ESL Student
הספד לאמא
רשמי מסע לפולין - קיץ 2014
Uncovering My Grandfather's Grave, Czernowitz, Ukraine
Amazing Reunion with a Childhood Friend, Galati, Romania
Uncovering My Grandmother's Grave, Galati, Romania
Holocaust Voyage to Poland - Summer 2014
ארץ הצבי - פיסות מחייו של צבי רובין (ג'וליאן)


*צבי רובין הוא בנה של ארנה רובין וכותב שורות אלו.

יותר על ארנה רובין


הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com