Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
שני דורות מחלת החזרת הינשוף הטיול השפה הגרמנית שכנים מתכון הקרמשניט של ארנה מד הגובה של סבתא ארנה

יומן הילדות של יוליקה
מאת ארנה רובין
עריכה ותרגום מרומנית: רובין צבי


שכנים

ארנה רובין ויוליקה בכיתה א' ברומניה ב-1960. הקרחת הייתה תוצאה של מכת כינים בכיתה שנפתרה בדרך זו כליל.

כאשר גרנו ברחוב Strada Republicii 74 בגאלאץ פינת רחוב Strada Vlahuta היו לנו בין היתר שכנים מהכפר: הורים ושני בנים – לגדול קראו ג'אורג'ל שהיה קצת יותר מבוגר מיוליקה* ואילו הקטו היה קצת יותר קטן מיוליקה.

כדרך הילדים ג'אורג'ל הגדול היה מכה את יוליקה ואילו יוליקה היה מכה את אחיו הקטן של ג'אורג'ל.

יום אחד הגיע יוליקה הביתה עם פה זב דם מאחר שג'אורג'ל היכה אותו. לקחתי את יוליקה ביד והלכנו לאמא של ג'ורג'ל שתראה מה בנה עולל ליוליקה אבל היא לא התייחסה כלל.

ביום אחר הגיעה אלינו הביתה אבא של ג'אורג'ל בתלונה שיוליקה היכה את בנו הקטן. אני אמרתי לו, "כשג'ורג'ל היכה את יוליקה והקיז דם מפיו, אני באתי לאשתך והיא התעלמה, אז מה אתה מתלונן עכשיו?"

כשהוא שמע את דברי, על התנהגות אשתו, הוא נאלם דום ונעלם כלא היה.

Rik

(ארנה רובין)

* יוליקה הוא רובין צבי, בנה יחידה של רובין ארנה ועורך ספר אינטרנטי זה.


כתב היד המקורי בשפה הרומנית.
נא להקליק על התמונה.

עורך ומתרגם מרומנית: רובין צבי
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com