Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
שני דורות מחלת החזרת הינשוף הטיול השפה הגרמנית שכנים מתכון הקרמשניט של ארנה מד הגובה של סבתא ארנה

יומן הילדות של יוליקה
מאת ארנה רובין
עריכה ותרגום מרומנית: רובין צבי (ר.צ.)


הטיול

יוליקה מימין, רודיקה באמצע ורוז'י משמאל

היה זה יום חורף יפה לא מושלג. יוליקה* היה בן שלוש וילדת השכנים רוז'י היתה בת שנתיים.

יום אחד שני הילדים נעלמו. יצאתי לחצר והם לא היו שם. רצתי לרחוב והם גם שם לא היו בנמצא. המשכתי לחפש מוטרדת בסביבה לזמן מה עד ששכנה שהבחינה שאני מחפשת את הילדים אמרה, לחרדתי, שראתה את הילדים הולכים לכוון רחוב* מסוים שהיה עמוס בחנויות רבות. התחלתי ללכת במהירות לכיוון כשלפתע הילדים הופיעו מרחוק במעלה הרחוב צועדים בחזרה לכיוון הבית. מאחר שיוליקה היה המבוגר מבין השניים הוא הלך בראש כשרוז'י משתרכת אחריו.

רצתי לקראתם, באנחת רווחה, וכשפגשתי אותם, שניהם גררו במרץ ענפי עצים.

שאלתי את יוליקה, "למה הלכתה כל כך רחוק?" אז יוליקה ענה, "הלכתי עד להיכן שאני יודע לחזור משם."

Rik

(ארנה רובין)

* יוליקה הוא רובין צבי, בנה יחידה של רובין ארנה ועורך ספר אינטרנטי זה.

* בסיפור זה מוזכרים שמות של מספר רחובות שהזכרתם לא משתלבת היטב במעשה התרגום מרומנית לעברית. אנחנו גרנו ברחוב 18 Strada Brailei שבגאלאץ שברומניה, ואילו את Strada Roseti ארנה מכנה "הרחוב של בתי הכנסת" מאחר שהיו שם שני בתי כנסת, כמו כן מוזכר רחוב Strada Mavromol כעמוס בחנויות רבות, ר.צ.


כתב היד המקורי בשפה הרומנית.
נא להקליק על התמונה.

עורך ומתרגם מרומנית: רובין צבי
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com