יומן הילדות של יוליקה: הטיול; מאת ארנה רובין
Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
שני דורות מחלת החזרת הינשוף הטיול השפה הגרמנית שכנים מתכון הקרמשניט של ארנה מד הגובה של סבתא ארנה
זכרונות מגאלאץ שברומניה
יומן הילדות של יוליקה

הטיול
מאת ארנה (אלה) רובין
תרגום מרומנית: צבי יוליאן רובין

יוליקה מימין, רודיקה באמצע ורוז'י משמאל משחקים ברחוב מול ביתנו בגאלאץ בסוף שנות החמישים.

היה זה יום חורף יפה לא מושלג. יוליקה* היה בן שלוש וילדת השכנים, רוז'י, היתה בת שנתיים.

יום אחד שני הילדים נעלמו. יצאתי לחצר והם לא היו שם. רצתי לרחוב והם גם שם לא היו בנמצא. המשכתי לחפש מוטרדת בסביבה לזמן מה עד ששכנה שהבחינה שאני מחפשת את הילדים אמרה, לחרדתי, שראתה את הילדים הולכים לכוון רחוב* מסוים שהיה עמוס בחנויות רבות. התחלתי ללכת במהירות לכיוון כשלפתע הילדים הופיעו מרחוק במעלה הרחוב צועדים בחזרה לכיוון הבית. מאחר שיוליקה היה המבוגר מבין השניים הוא הלך בראש כשרוז'י משתרכת אחריו.

רצתי לקראתם, באנחת רווחה, וכשפגשתי אותם שניהם גררו במרץ ענפי עצים.

שאלתי את יוליקה, "למה הלכתה כל כך רחוק?" אז יוליקה ענה, "הלכתי עד להיכן שאני יודע לחזור משם."

Rik

(ארנה רובין)

* יוליקה הוא צבי רובין, בנה יחידה של ארנה וכותב שורות אלו.

* בסיפור זה מוזכרים שמות של מספר רחובות שהזכרתם לא משתלבת היטב במעשה התרגום מרומנית לעברית. אנחנו גרנו ברחוב 18 Strada Brailei שבגאלאץ שברומניה, ואילו את Strada Roseti ארנה מכנה "הרחוב של בתי הכנסת" מאחר שהיו שם שני בתי כנסת, כמו כן מוזכר רחוב Strada Mavromol כעמוס בחנויות רבות.

קרא את הסיפור ברומנית, כולל את כתב היד המקורי

יומן הילדות של יוליקה

השפה הגרמנית מחלת החזרת הינשוף הטיול שכנים

נמל העיר גאלאץ שעל הדנובה. ארנה רובין גרה בגאלאץ שברומניה בין השנים 1961-1946.

גאלאץ שלנו


עורך ומתרגם מרומנית: צבי רובין
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com