Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
ציור צילום תפירה ועוד... כתיבה ספרים שובבות מוסיקה משפחה ישראל רובין חברים תעודת הזהות של ארנה

מעולמה של ארנה אלה רובין


כל יום פורים
מאת צבי יוליאן רובין

שתי תמונות משנות החמישים בגאלאץ, רומניה, שבהן ארנה נראית מחופשת לגבר. הקוריוז הוא שחברה קרובה הייתה בסוד העניינים אך לא כן בעלה שחזר הביתה, כנראה בגילופין, וחשב לתומו שהגבר הזר שבביתו מנסה לחזר אחר אשתו ורק חשיפת המתיחה ברגע האחרון על ידי אשתו מנעה תגובה אלימה.
ארנה אלה רובין

סנטה קלאוס

מה שנחרת במוחי מחג המולד, עת גרנו בגאלאץ שברומניה, היה סנטה קלאוס שהביא מתנות לילדי השכונה. הייתי אז בן ארבע או חמש וזה היה בשנות החמישים המאוחרות של המאה ה-20. ההורים היו מתחפשים לסנטה קלאוס ומביאים מתנות לילדיהם. אנו הילדים, אולי עשרה במספר, היינו ישובים בציפייה דרוכה בחצר הפנימית שלנו בשכונה והסנטות היו נכנסים כל אחד בתורו והיו שואלים בקול עמוק: "מי ילד טוב?" וכולנו היינו עונים בהתלהבות "אני!.. אני!.. אני!.." וההורה היה מגיש את המתנה שקנה לילדו ואולי לעוד ילד אחד או שניים שהוריהם לא התחפשו. אני לא הבנתי אז שהסנטה קלאוס שנתן לי את המתנה הייתה אימי וגם לא הבנתי מדוע אני לא יכול לקבל מתנה, שנראתה לי יותר, מסנטה קלאוס אחר. לצערי אין בידי תמונה של אימי מחופשת לסנטה קלאוס.


תמונה משנות השישים בדימונה שבה ארנה נראית מחופשת לאישה הודית בלבוש מסורתי עם סארי וטיקה במרכז המצח.

ארנה רובין משתעשעת עם הנכדה נילי ב-2006

ארנה משתעשעת עם נכדיה רון ואודי

ארנה חורצת לשון איינשטיין style


עורך ומתרגם מרומנית: צבי רובין
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com