Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
ארץ הצבי הוקרה הקדמה שני דורות יומני קוציקה קישורים

האימפריה האשורית: לקסיקון מקוצר
צבי יוליאן רובין
BA, מדעי הרוח והחברה, האוניברסיטה הפתוחה

אשור הוא שמה של ממלכה שמית מסופוטמית קדומה שהתקיימה על גלגוליה השונים החל מהמאה ה-25 לפנה"ס, בצורת עיר מדינה בשם אשור, ועד לסוף המאה ה-7 לפנה"ס עת נפלה לידי האימפריה הבבלית. האימפריה האשורית בשיאה התפשטה על פני המזרח הקדום כולו.

התרבות המסופוטמית היא ערש התרבות האנושית אשר הביאה בכנפיה את הגלגל; כתב היתדות השומרי הקדום - הכתב הראשון; הערים הראשונות; המדינה הראשונה – האימפריה האשורית האדירה, המדינה הראשונה הראויה לשמה עם מנהל, דואר, צבא סדיר, חוקים ושלטון מרכזי יעיל; החוקה הראשונה - חוקי חמורבי ואור נאמו הנודעים; היצירה הספרותית הראשונה – עלילות גילגמש שהן למעשה הספר הראשון בתולדות האדם.

חשוב לדעת שהתרבות המסופוטמית היא תרבות המורכבת ממספר תרבויות קרובות וחופפות בתחומים רבים. לכן מדע האשורולוגיה הוא חקר הארכיאולוגיה, ההיסטוריה והבלשנות של מסופוטמיה הקדומה ותרבויות קרובות שהשתמשו בכתב היתדות. למעשה מדובר בתרבות אם אחת הכוללת מספר בנות אחיות כמו שומר, אכד, אשור, ובבל כשהאימפריה האשורית היא התוצר הכי מפותח ומשוכלל של תרבות זו.

הנושאים יוצגו לפי סדר הא"ב.

תוכן עניינים
אינאנה-אשתר
הורמוזד רסאם
חוקי אור-נאמו
חוקי חמורבי
כלח-נמרוד
כתב
מתמטיקה ומדע
נינוה
ספריית אשורבניפל
עלילות גילגמש
עץ החיים האשורי
פסלי למאסו
צבא
תגלת-פלאסר השלישי

אינאנה-אשתר


מלכת הלילה

למעלה לוח חרס המתאר אלה עירומה מכונפת, טפרי ציפור לרגליה, תנשמות משני צידיה ועומדת על שני אריות. התבליט מוצג במוזיאון הבריטי בלונדון, מתוארך בין 1800 ל-1750 לפנה"ס. הדמות מיוחסת או לאשתר, מקבילתה הבבלית של אינאנה השומרית, או לאֶרֶשְׁכִּיגַל מלכת השאול ואחותה של אינאנה.

אשתר (עשתורת המקראית) היא אלה שמקורה ממסופוטמיה ופולחנה התפשט בגלגולים שונים על פני המזרח הקדום כולו. היא נחשבת לאלת האהבה, הפריון והמין. באשור הקדומה היא נחשבה לאלה הראשית והמקבילה לאשור האל הראשי.

אשתר בגלגולה השומרי הקדום, אינאנה, מוזכרת כבר לפני חמשת אלפים שנה כשנאמר שכוהנות הפולחן של אינאנה התלבשו בבגדי גברים.

לפי המסופר באתוס השומרי, עלילות גילגמש, אשתר חיזרה במרץ אחר גילגמש, שהיה מלך שומרי קדום, אך גילגמש לא נענה לחיזוריה מאחר שהיא נודעת באהוביה שנטשה והביאה למותם ובכך מעורר גילגמש את חמתה. האלה שולחת אחרי גילגמש וחברו אנכידו את "פר השמים" בתור עונש, אך הצמד הורג אותו.

על פי האפוס השומרי "אינאנה יורדת לשאול" אינאנה מלכת השמים יורדת לשאול במטרה לקרוא תיגר על שלטונה של אחותה, אֶרֶשְׁכִּיגַל אלת השאול, בעולם המתים. כתוצאה אֶרֶשְׁכִּיגַל הורגת את אינאנה וכולא אותה לנצח בשאול אך אל החוכמה אֶנְקִי מחזיר אותה אל בין החיים ומשכנע את אֶרֶשְׁכִּיגַל לאפשר לה לעזוב את השאול ולחזור אל בין החיים.

באשור הקדומה חגה של אשתר נחגג באביב ושמה הוא המקור לשמו של חג הפסחא הנוצרי באנגלית, ה"איסטר", שבו חוגגים הנוצרים את תחיית ישו מן המתים. גם השם העברי "אסתר" כנראה מקורו מ"אשתר".

מאחר שהאביב קשור לתחילת צמיחת היבולים ופריון שדות התבואה הרי לא במקרה אחדים מסמלי החג היו שפנים וביצים הצבועות בצבעים שונים המסמלים פריון. באשור הקדומה היו תולים את הביצים הצבועות על קירות המקדשים של אשתר. הביצים הצבועות נהוגות בין הנוצרים באיסטר גם כיום. סמל נוסף של אשתר היו פרחי השושן הצחורים הפורחים באביב.

אשתר מתוארת לעיתים כמחזיקה ביצה בידה ולעיתים פרי רימון המלא זרעים - סמל פריון נוסף. עוגיות החג נקראו "באן" ועליהן צוירה מין אות "T" אנגלית המסמלת קרני פר - סמל פריון נפוץ. העוגיות היו עשויות מקמח ודבש. מ"באן" נגזר השם האנגלי ללחמנייה לעיתים מתוקה (bun) ואילו ה-"T" מצא דרכו בתור קישוט בצורת צלב על לחמניות האיסטר המתוקות.

האשורים חגגו את החג עם נרות שמסמלים את השמש שזורחת לאורכי זמן ארוכים יותר עם בוא האביב או ציון הולדת השמש מחדש. מסורת זו עברה לעולם הנוצרי כך שבכל כנסייה לפני דמויותיהם של מרים, ישו וקדושים שונים דולקים נרות לרוב. באשור הקדומה נהוג היה להדליק מדורות ועליהן לאפות את עוגיות הבאן הקדושות ולהעלותן כקורבן לאשתר במקדשים ביחד עם שריפת קטורת.


הורמוזד רסאם

הורמוזד רסאם (1826-1910) היה אשורולוג נודע ודיפלומט בריטי ממוצא אשורי-נוצרי. על תגליותיו החשובות נמנים לוחות החרס שהכילו את עלילות גילגמש שבספריית אשורבניפל שהתגלתה בין חורבות נינוה, מקדש אשורנצירפל השני בכלח וכן פסלי למאסו ענקיים מאבן - אריות ושוורים מכונפים עם ראש אדם - בין חורבות הערים כלח, נינוה ובבל.

רסאם גילה את "הגליל של כורש" - גליל חרס שעליו נכתבה באכדית הכרזתו של המלך כורש, מייסד הממלכה הפרסית, המאפשרת לכל העמים שתחת מלכותו לחזור לפולחן אלוהיהם במסגרת הסובלנות הדתית שהנהיג בהציגו עצמו לכל עם כמלך שנבחר לתפקידו על ידי האל של אותו העם. ליהודים שהוגלו לבבל, עם חורבן הבית הראשון בשנת 586 לפני הספירה, התאפשרה במסגרת זו השיבה לאוטונומיה יהודית בארץ ישראל תחת השלטון הפרסי. זה מסביר את הנאמר בספר עזרא ששם כורש מוצג באופן תמוה כשליח אלוהי ישראל הפוקד עליו לבנות לו בית מקדש בירושלים.


חוקי אור-נאמו

חוקי אור-נאמו הם קובץ החוקים הקדום ביותר שנמצא בחפירות ארכיאולוגיות והקדים את חוקי חמורבי בכ-300 שנה. מקורו בתרבות השומרית העתיקה ששלטה באזור דרום מסופוטמיה (דרום עיראק). הקובץ נכתב בימיו של אור-נמו, מלך העיר אור במאה ה-21-20 לפנה"ס. לא ידוע כמה חוקים היו בקובץ ועד כה פוענחו, בשלוש תעודות שנחשפו, כ-30 סעיפי חוק. החוקים בקובץ כתובים במתכונת של "אם-אז" (אם אדם גנב אז העונש יהיה...) והם משקפים תפיסה מגובשת של כללים אתיים-חברתיים וקיימת בהם העדפה לפיצוי הקורבן על פני הענשת הפוגע באכזריות כמו שזה בחוקי חמורבי (הטלת מום, הטבעה, שריפה).


חוקי חמורבי

חוקי חַמוּרָבִּי הם קובץ החוקים הנודע והמקיף ביותר במזרח הקדום. הקובץ חובר ונחקק באבן, על ידי חמורבי מלך בבל, במאה ה-18 לפנה"ס. אוסף החוקים, אשר כלל במקור כ־300 חוקים, נכתב בכתב יתדות בשפה האכדית שהייתה השפה הרשמית בבבל. חוקי חמורבי נחקקו מאות שנים לפני שניתנו חוקי התורה. חוקרים רבים עמדו על הדמיון הניכר שבין חוקי התורה לחוקי חמורבי, הן מבחינת תכנם ולעתים אף מבחינת לשונם כמו למשל האיסורים בעדות שקר, גנבה וניאוף ואף ה"עין תחת עין" המקראי אומץ כנראה מקובץ החוקים הזה. על פי הקודקס הזה הענשת הפוגע נעשית באכזריות כמו הטלת מום, הטבעה ושריפה.


כלח-נמרוד


פסל למאסו של שור מכונף בעל פני אדם

כָּלַח ההיסטורית, המוזכרת במקרא, שכנה על גדות נהר החידקל, בין הערים נינוה ואשור הקדומות. כיום מכונים שרידיה תל נִמְרוּד על שם נמרוד המקראי. כלח הייתה מוקפת חומה, מספר תושביה בעת העתיקה היה כ-70,000, אוכלוסיה גדולה ועצומה באותם ימים. כלח אף שימשה כבירת האימפריה האשורית במשך כ-170 שנה.

המלך האשורי החשוב אשורנצירפל השני הפך את כלח לבירת האימפריה בשנת 879 לפנה"ס ובנה בה ארמון, ששוחזר כמוזיאון, שהוא אחד משני הארמונות האשוריים היחידים שהשתמרו בעולם. בין הממצאים הבולטים בחדר הכס – תבליטים של עץ החיים האשורי (ראה למטה). גם מלכים אשוריים חשובים אחרים בנו את ארמונותיהם בכלח כמו שלמנאסר השלישי ותגלת-פלאסר השלישי – אחד מגדולי מלכיה של אשור.

החפירות הארכיאולוגיות בכלח חשפו תבליטים מרשימים, עיטורי שנהב ותגליפים. על גבי חלק מהשנהבים נמצאו חרותות כתובות עבריות המבטאות את הכיבוש האשורי של ארץ ישראל.

הממצא הארכיאולוגי המרשים ביותר מכלח אלו הם פסלי ה-לַמָאסוּ הענקיים של אריות ושוורים עם כנפי נשר וראש אדם בעל זקן מתולתל ארוך וכתר על הראש אשר קרניו מסמלות את קדושת המלך המקושרת לאל השמש. הפסלים שוקלים בין 10 ל-20 טון וגובהם יכול להגיע עד ארבע מטר. הם היו מוצבים כשומרים בפתחי ארמונות וערים מאחר שבמיתולוגיה המסופוטמית הם נחשבים לישות מגינה. רבים מפסלי הלמאסו ששרדו מוצבים במוזיאונים שונים ברחבי העולם.

השרידים הארכיאולוגיים בכלח ההיסטורית, היום צפון עיראק, מאוימים מהאקלים המדברי הנוקשה ועקב מחסור בכיסוי מגן התבליטים העתיקים חשופים לבליה ושחיקה בידי סופות חול וגשמים. אך ההרס הגדול ביותר נגרם מידי אדם כתוצאה מפעולות הרס מכוונות של אנשי המדינה האסלאמית ב-2015.


כתב

בין ההישגים הבולטים באימפריה האשורית היו יצירות ספרותיות. בשלב הראשון נעשה שימוש בכתב היתדות האכדי שנכתב על לוחות טין. בסביבות 750 לפנה"ס היה מעבר לכתב ארמי שנכתב על קלף או פפירוס. המעבר לארמית אירע בעיקר בגלל הגירושים ההמוניים שנעשו על ידי מלכי אשור שכתוצאה אוכלוסיות גדולות דוברות ארמית, שנכבשו על ידי האשורים, הועברו אשורה.


מתמטיקה ומדע

המתמטיקה והמדע פרחו באימפריה האשורית וניתן להסביר את התופעה באופן חלקי אם לוקחים בחשבון את האובססיה האשורית לכיבושים ופלישות. בין החידושים המתמטיים הגדולים הייתה חלוקת המעגל ל-360 מעלות וגם השנה הבבלית הכילה 360 יום ו-12 חודשים בני 30 יום כל אחד.

האשורים היו בין הראשונים שהכניסו לשימוש ניווט על פי קווי אורך ורוחב. הם פיתחו את מדע הרפואה מה שהשפיע לאחר מכן רבות על הרפואה היוונית.

יש ויכוחים רבים בין החוקרים בקשר לטיבה של "עדשת נמרוד" - דסקת סלע גבישית, עגולה, שקופה ובעלת יכולת הגדלה כמו זכוכית מגדלת - שהתגלתה על ידי אוסטן הנרי לייארד ב-1850 בשרידי הארמון בכלח. מיעוט החוקרים סבורים שמדובר בטלסקופ קדום, מה שיכול להסביר את הדיוק הגדול של האסטרונומיה האשורית.

המתמטיקה הבבלית-אשורית אף היא הביאה לעולם חידושים רבים ובין היתר חושב השורש הריבועי של 2 באופן מדויק למדי. כך גם פותחו שיטות אלגבריות לפתרון משוואות ממעלה שנייה ושלישית.

השיטה הבבלית להצגת מספרים היא הראשונה שעשתה שימוש בערכי מיקום (בדומה לשיטה העשרונית המקובלת כיום) כלומר, שיטה שבה ערכה של ספרה נקבע לא רק לפי צורתה אלא גם לפי מיקומה במספר. זוהי התפתחות חשובה באופן מיוחד מאחר שהשיטה הקודמת, שלא על פי ערכי מיקום, דרשה סימנים מיוחדים לסמן חזקות של הבסיס כמו 10, 100, 1000 וכו' (כמו בשיטה הרומית) מה שעשה את החישובים למסובכים. שיטת המספור הבבלית הייתה על פי ערכי מיקום אך הבסיס היה 60 ונעשה שימוש רק בשני סמלים - סמל ליחידת בסיס אחת וסמל לעשר יחידות בסיס.


נינוה

נינוה הקדומה, שמוזכרת במקרא, הייתה בירתה המעטירה של האימפריה האשורית בגדולתה והייתה אחת הערים הגדולות ביותר של העולם העתיק. לעיר היו 15 שערים מספר תושביה היה כ-100,000, מספר עצום במושגים של אז.

נינוה שכנה על גדות החידקל מה שהביא להפיכתה למוקד מסחרי חשוב לאורך ההיסטוריה האשורית.

נינוה נמנית עם העתיקות שבערי העולם ונוסדה ככפר בשנת 6000 לפנה"ס.

הממצא הארכיאולוגי החשוב ביותר שהתגלה בנינוה הוא ספריית אשורבניפל שהכילה כ-22,000 לוחות חרס בכתב היתדות ותבליטי ענק של מלכים, מלחמות ופריטים היסטוריים ותרבותיים אחרים. המפורסם שבמסמכי הספרייה הוא ההעתק השלם ביותר שנמצא של עלילות גילגמש, מהיצירות הספרותיות המוקדמות והחשובות ביותר בתולדות האנושות.


ספריית אשורבניפל

בתקופתו של אשורבניפל, מלך אשור הבולט האחרון, ידעה ממלכת אשור תור זהב - שגשוג צבאי ותרבותי. האמנות האשורית הגיעה לשיאהּ, ואשורבניפל הקים בארמונו אשר בנינווה, במאה ה-7 לפנה"ס, את ספריית אשורבניפל הנקראת על שמו ולא במקרה שכן הוא היה מלומד בפני עצמו. ספריית אשורבניפל היא הספרייה הגדולה הראשונה הידועה ושבה נכללו כל המסמכים בכתב היתדות האכדי שהיו מוכרים בזמנו. הספרייה שנתגלתה באמצע המאה ה-19 על ידי הארכיאולוגים הנודעים אוסטן הנרי לייארד והורמוזד רסאם הכילה אלפי לוחות ושברי חרס וטין של טקסטים מגוונים בשפה האכדית החל מיצירות ספרותיות וכלה בתקנות מלכותיות, אסטרונומיה, רפואה ודת. הספרייה, שכללה שני אולמות המלאים באלפי לוחות וחרסים לפי נושאים שמתועדים בהם יצירות רבות משומר, אשור ובבל, הייתה פתוחה למלומדים מכל קצות הממלכה כמו לפקידי השלטון. חלק גדול מהלוחות לא שרדו והלוחות הנותרים שוכנו במוזיאון הבריטי בלונדון.

בין הריסות הספרייה התגלו חלק מחוקי חמורבי, סיפורי האפוס השומרי "עלילות גילגמש" וסיפור בריאת העולם "אנומה אליש" הדומה במידה רבה לסיפור המקראי, ומיתוסים חשובים אחרים.


עלילות גילגמש

אפוס מסופוטמי שבמרכזו גילגמש, מלך שומרי קדום, חברו אנכידו, האלה אשתר ודמויות מיתולוגיות נוספות. יצירה זו כוללת שנים עשר שירים שנחרטו על שנים עשר לוחות חרס נפרדים, בכתב יתדות, בערך בשנת 2100 לפנה"ס ובין היתר מוזכר שם סיפור המבול, הרבה לפני שהמקרא עשה את זה. הלוחות התגלו ב-1853 על ידי הורמוזד רסאם בין חורבות ספריית אשורבניפל של נינוה הקדומה.


עץ החיים האשורי


תבליט של עץ החיים האשורי שנמצא על ציור קיר בארמון בכלח מהמאה ה-9 לפנה"ס

עץ החיים האשורי הוא סמל מסופוטמי דתי עתיק יומין שהופיע כמוטיב אומנותי במסופוטמיה כבר באלף הרביעי לפנה"ס. הסמל נתגלה על חותמות רשמיות של האימפריה האשורית, בגדים מלכותיים ותכשיטים, ציורי קיר, ופסלים בארמונות מלכי אשור כמו חדר הכס בארמון אשורנצירפל (לא לבלבל עם אשורבניפל) השני שבכלח. מדובר בעץ שבקצות ענפיו כפות תמרים, אצטרובלים או רימונים. משני צידי העץ חיות, מלכים ודמויות לא טבעיות, ומעל דיסקה מכונפת ובתוכה דמותו של אשור האל האשורי הראשי. באלף השני לפנה"ס ה"עץ" התפשט בכל המזרח הקדום ויותר מאוחר התגלגל בצורות שונות ליהדות, נצרות, אסלאם ובודהיזם.

מעץ החיים האשורי לעץ החיים הקבלי

זכריה סיטשין ‏(1920-2010) בספרו "כוכב הנפילים" טען שהשמש המכונפת, הדיסקה שמעל עץ החיים האשורי, היא למעשה תאור של חללית שהגיעה לכדור הארץ ובתוכה האלים החוצנים המוזכרים בסיפורים השומריים ובמקרא (הנפילים של ספר בראשית) ולא האל אשור כמו שרוב החוקרים סבורים. הדמויות שבצידי העץ אינן מלכים כי אם אסטרונאוטים הלבושים בחליפות חלל העונדים שעונים על ידיהם - כפי שנראה בתבליט שלמעלה. העץ ובמיוחד כפות התמרים והרימונים המקיפים אותו כמו חגורה, משני צדדיו, זה למעשה סליל כפול של DNA שהופרד לשני סליליו על מנת לאפשר ביתר קלות מניפולציות גנטיות של קופי האדם על ידי החוצנים העומדים משני הצדדים של העץ במטרה ליצור גזע עבדים של בני אדם שישרת אותם.

תיאוריית האסטרונאוט הקדום


הצבא האשורי

הצבא האשורי הגיע לשיא שכלולו בימי תגלת-פלאסר השלישי (ראה למטה). לבוש החייל האשורי (מדים) כלל שריון גוף, קסדת ברזל או ארד, מגפי עור ומגיני ברכיים מארד – מה שהקנה יתרון בשדה הקרב. כלי נשק נפוצים כללו רוגטקות, קשתות, חצים, גרזנים, חרבות, פגיונות, מגינים עגולים ממתכת או עורות של בעלי חיים (בשלב מסוים הוגדלו המגינים) וחניתות. הצבא האשורי כלל גם חיל מרכבות הרתומות לסוסים. כדי להתגבר על חומות, הצבא האשורי השתמש באילי ניגוח, בליסטראות, סולמות טיפוס וגם נחפרו מנהרות מתחת לחומות. איל הניגוח נע על גלגלים והזכיר טנק מודרני משוריין. כדי לפגוע במוראל האויב האשורים השתמשו בלוחמה פסיכולוגית ודאגו להפיץ ברבים שהם חזקים ואכזריים.


תגלת-פלאסר השלישי

תגלת-פלאסר השלישי (משמעות שמו באכדית: "אני שם מבטחי בבנו של אשור") נחשב לאחד המצביאים הגדולים בהיסטוריה ובימיו האימפריה האשורית השתלטה כמעט על כל המזרח הקדום.

תגלת-פלאסר השלישי היה לפני הכתרתו גנרל ממוצא לא מלכותי בצבא אשור ומושל העיר כלח. הוא עלה לשלטון בשנת 745 לפנה"ס בעקבות מרד בהנהגתו לאחר תקופה ארוכה שבה אשור איבדה את מעמדה כמעצמה אזורית והפכה לממלכה קטנה.

תגלת-פלאסר השלישי פתח, עם עלייתו לכס ממלכת אשור, תקופה חדשה בתולדות האימפריה ובזמנו הסתמן שינוי יסודי במדיניותה ובאופי פעילותה הצבאית.

הוא הקטין את הכוח של הנציבים בהקטינו את שטחי הפחוות מה שיצר פחוות חלשות יותר והגדיל את עוצמתו של השלטון המרכזי. הוא יצר מערכת דואר שהתבססה על רוכבי סוסים. הוא הקים סביבו מנגנון פקידותי שטיפל בידע ובמודיעין שהגיעו מכל רחבי ממלכתו.

תגלת-פלאסר השלישי ארגן מחדש את הצבא האשורי שהתבסס עד לימיו על חיילים אשוריים בלבד ושתיפקד רק בקיץ מאחר שהחיילים היו חקלאים שיכלו להתפנות בתקופה שבין זריעת היבולים באביב ועד לקציר שבסתיו. הוא הכליל לראשונה בצבא האשורי חיילים בני הארצות הכבושות והגדלת הצבא אפשרה פעילות לאורך כל השנה. למעשה זה היה הצבא המקצועי הראשון בהיסטוריה.

בשנת 740 לפנה"ס החלה אשור בהנהגתו של תגלת-פלאסר להתפשט מערבה ובין היתר העלו לו מס הערים חמת, דמשק, גבל וצור, אך גם מלכים רחוקים יותר כמו מנחם בן גדי מלך ישראל וזביבה מלכת הערבים וכן שבט קדר. הוא כבש את בבל והפך גם למלך בבל בשנת 729 לפנה"ס.

אחת השיטות שפיתח על מנת למנוע ולדכא מרידות היו הגליות המוניות.

על פי המסופר בספר מלכים ב' הוא הגלה חלק מעשרת השבטים של ממלכת ישראל אשורה בעקבות מרד מסים של הושע בן אלה – מלך ישראל האחרון.


אינאנה
מותחן פסיכולוגי לנוער על גבול המדע הבדיוני
מה קורה כשהאימפריה האשורית קמה לתחייה


טיולים לחו"ל וחוויות נוספות


האם התראקים המציאו את הכתב? (דצמבר 2017)
האימפריה האשורית (ספטמבר 2017)
בדואים (ספטמבר 2017)
מעץ החיים האשורי לעץ החיים הקבלי (אוגוסט 2017)
תיאוריית האסטרונאוט הקדום (אוגוסט 2017)
הבעיה הפסיכופיזית (יולי 2017)
קבב רומני של פעם (מאי 2017)
מגדל הסחלבים (אפריל 2017)
ויטגנשטיין למתחילים (PDF) (מרץ 2017)
Mein Kampf למתחילים (PDF) - ספטמבר 2016
Mein Kampf למתחילים (DOC) - ספטמבר 2016
זוטות מהחוף המזרחי - אביב 2016
עבודת גמר באלקטרוניקה - מכללת בזק, ירושלים, 1973 – מאי 2016
מסיבת הפרישה לגמלאות של אסתר (אתי) רובין – ינואר 2016
האדם לחופש נולד - לוחמי חופש שהרשימו אותי
ארבעה ימים בפריז - קיץ 2011
מראות מאולימפיאדת בייג'ינג - קיץ 2008
קיצור תולדות השם הפרטי שלי (יוליאן – צבי – ג'וליאן)
רשמים מהחוף המזרחי בארצות הברית - קיץ 2015
הליבוביץ שלי
כיצד למדתי אנגלית
Tribute to AS Hornby by a Former Israeli ESL Student
הספד לאמא
רשמי מסע לפולין - קיץ 2014
Uncovering My Grandfather's Grave, Czernowitz, Ukraine
Amazing Reunion with a Childhood Friend, Galati, Romania
Uncovering My Grandmother's Grave, Galati, Romania
Holocaust Voyage to Poland - Summer 2014
ארץ הצבי - פיסות מחייו של צבי רובין (ג'וליאן)


מקור: ויקיפדיה


הסיפור של ארנה רובין באתר מוזיאון ארצות הברית לזכר השואה בוושינגטון

יותר על ארנה רובין


הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com