RIK
משולחנה של ארנה אלה רובין (2014-1927)
צ'רנוביץ, טרנסניסטריה, גאלאץ, דימונה
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
שני דורות מחלת החזרת הינשוף הטיול השפה הגרמנית שכנים מתכון הקרמשניט של ארנה מד הגובה של סבתא ארנה
יומן הילדות של יוליקה
מחלת החזרת
ארנה אלה רובין
תרגום מרומנית: צבי יוליאן רובין

יוליקה בן 4
כמו כל הילדים הקטנים גם יוליקה1 חלה בכל מחלות הילדים שמחסנות לכל החיים.

יוליקה התחיל עם שעלת וסיים עם חצבת בגיל חמש. כאשר רוז'י בת השכנים חלתה בשנית ויוליקה, אחרי תקופת דגירה, הופיעה לו פריחה על הבטן ידעתי בודאות שגם הוא חלה בשנית. לא התרגשתי יותר מדי ולקחתי את הילד למרפאה הקרובה. יוליקה קיבל הפנייה לבית חולים ולקחנו מונית כי היה לי פחד מאמבולנסים. אושפזנו שנינו מיד לשישה ימים לטיפול (ברומניה של אותם השנים מקובל היה שהאמא מתאשפזת עם הילד החולה בבית החולים.)

יוליקה קיבל טיפול שכלל כל יום זריקה של 400,000 יחידות פניצילין. למרות שיוליקה היה איתי הוא בכה שהוא רוצה הביתה. בחדר הסמוך היתה מרכזנית במשמרת לילה שבאה להודיע לי שהבכי מפריע לשאר הילדים. יוליקה היה אז בן ארבע כך שיכולתי לדבר איתו. הסברתי לו שאנחנו נהיה בבית חולים רק לשישה ימים וביום ראשון נחזור הביתה.

לשמחתי הודיעו לנו שנוכל ללכת הביתה כבר בשבת שכן הטיפול נתן תוצאות טובות ואת הזריקה של יום ראשון נעשה כבר בבית במרפאה.

יוליקה התנגד לחזור הביתה בשבת ואמר, "אבל את הבטחת שנלך הביתה ביום ראשון."

וכך היה, אנחנו חזרנו הביתה ביום ראשון, מילה זאת מילה.

אבל למה קראתי לסיפור זה בשם "חזרת" כשאני למעשה מספרת יותר על מחלת השנית?

אחרי גיל חמש כשיוליקה חלה בחצבת והלכתי איתו לביקורת אמרתי לרופאה, "הוא כבר חלה בכל מחלות הילדים."

לזה הרופאה ענתה, "חוץ מחזרת!"

ואכן זו האמת, יוליקה לא חלה בחזרת בילדות. זה קרה שנים לאחר מכן בהיותו כבר אב לילדים. הוא נדבק בחזרת מבנו אודי.

RIK2
(ארנה אלה רובין)

הערה: הסיפור מתרחש בגאלאץ אשר ברומניה בשנות החמישים המאוחרות של המאה ה-20.

1. יוליקה הוא צבי יוליאן רובין, בנה יחידה של ארנה רובין ועורך דף זה.
2. RIK הוא שם העט של ארנה אלה רובין ומקורו בשלוש האותיות האמצעיות של כינוי החיבה שלה בילדות – Erika.

קרא את הסיפור ברומנית, כולל את כתב היד המקורי

הסיפורים של ארנה

שני דורות

יומן הילדות של יוליקה*
זכרונות מהשואה
משהו מצחיק או שמא לא...

הסיפורים ברומנית כולל כתב יד
ספר לזכרה של ארנה אלה רובין


גאלאץ – רומניה
בתמונה: נמל העיר גאלאץ שעל הדנובה. ארנה הגיעה לגאלץ עם בני משפחתה מצ'רנוביץ ב-1946. בגאלאץ ארנה התחתנה עם ישראל רובין ב-1948 ונולד בנה יחידה צבי (יוליאן, יוליקה) ב-1954. ארנה התגוררה בגאלאץ עד 1962 עת העלייה לארץ.
טיול השורשים שלנו לגאלאץ (אנגלית)
המפגש עם חבר ילדות בגלאץ לאחר 30 שנה (אנגלית)
גאלאץ שלנו

* RIK הוא שם העט של ארנה רובין ומקורו בשלוש האותיות האמצעיות של כינוי החיבה שלה בילדות – Erika.

* יוליקה (צבי יוליאן רובין) הוא בנה של ארנה אלה רובין (RIK) ועורך דף זה.

עורך ומתרגם מרומנית: צבי רובין
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com