RIK
משולחנה של ארנה אלה רובין (2014-1927)
צ'רנוביץ, טרנסניסטריה, גאלאץ, דימונה
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
שני דורות מחלת החזרת הינשוף הטיול השפה הגרמנית שכנים מתכון הקרמשניט של ארנה מד הגובה של סבתא ארנה
יומן הילדות של יוליקה
שכנים
ארנה אלה רובין
תרגום מרומנית: צבי יוליאן רובין
ארנה ויוליקה בכיתה א' ברומניה ב-1960. הקרחת הייתה תוצאה של מכת כינים בכיתה שנפתרה בדרך זו כליל.

כאשר גרנו בגאלאץ ברחוב Strada Republicii 74 פינת רחוב Strada Vlahuta היו לנו בין היתר שכנים מהכפר: הורים ושני בנים – לגדול קראו ג'אורג'ל שהיה קצת יותר מבוגר מיוליקה1 ואילו הקטו היה קצת יותר קטן מיוליקה.

כדרך הילדים ג'אורג'ל הגדול היה מכה את יוליקה ואילו יוליקה היה מכה את אחיו הקטן של ג'אורג'ל.

יום אחד הגיע יוליקה הביתה עם פה זב דם מאחר שג'אורג'ל היכה אותו. לקחתי את יוליקה ביד והלכנו לאמא של ג'ורג'ל שתראה מה בנה עולל ליוליקה אבל היא לא התייחסה כלל.

ביום אחר הגיעה אלינו הביתה אבא של ג'אורג'ל בתלונה שיוליקה היכה את בנו הקטן. אני אמרתי לו, "כשג'ורג'ל היכה את יוליקה והקיז דם מפיו, אני באתי לאשתך והיא התעלמה, אז מה אתה מתלונן עכשיו?"

כשהוא שמע את דברי, על התנהגות אשתו, הוא נאלם דום ונעלם כלא היה.

Rik2
(ארנה אלה רובין)

הערה: הסיפור מתרחש בגאלאץ אשר ברומניה בשנות החמישים המאוחרות של המאה ה-20.

1. יוליקה הוא צבי רובין, בנה יחידה של ארנה וכותב שורות אלו
2. RIK הוא שם העט של ארנה אלה רובין ומקורו בשלוש האותיות האמצעיות של כינוי החיבה שלה בילדות – Erika.

קרא את הסיפור ברומנית, כולל את כתב היד המקורי

הסיפורים של ארנה

שני דורות

יומן הילדות של יוליקה*
זכרונות מהשואה
משהו מצחיק או שמא לא...

הסיפורים ברומנית כולל כתב יד
ספר לזכרה של ארנה אלה רובין


גאלאץ – רומניה
בתמונה: נמל העיר גאלאץ שעל הדנובה. ארנה הגיעה לגאלץ עם בני משפחתה מצ'רנוביץ ב-1946. בגאלאץ ארנה התחתנה עם ישראל רובין ב-1948 ונולד בנה יחידה צבי (יוליאן, יוליקה) ב-1954. ארנה התגוררה בגאלאץ עד 1962 עת העלייה לארץ.
טיול השורשים שלנו לגאלאץ (אנגלית)
המפגש עם חבר ילדות בגלאץ לאחר 30 שנה (אנגלית)
גאלאץ שלנו

* RIK הוא שם העט של ארנה רובין ומקורו בשלוש האותיות האמצעיות של כינוי החיבה שלה בילדות – Erika.

* יוליקה (צבי יוליאן רובין) הוא בנה של ארנה אלה רובין (RIK) ועורך דף זה.

עורך ומתרגם מרומנית: צבי רובין
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com