RIK
משולחנה של ארנה אלה רובין (2014-1927)
צ'רנוביץ, טרנסניסטריה, גאלאץ, דימונה
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
שני דורות מחלת החזרת הינשוף הטיול השפה הגרמנית שכנים מתכון הקרמשניט של ארנה מד הגובה של סבתא ארנה
יומן הילדות של יוליקה
הינשוף
ארנה אלה רובין
תרגום מרומנית: צבי יוליאן רובין

תמונה מ-1958 כשיוליקה היה בן 4. משמאל לימין עומדות פלוריקה, ארנה וקלרה (אחת הסנדקיות של יוליקה). הילד משמאל הוא דאנוץ, הבן של פלוריקה, ואילו הילד מימין הוא יוליקה.
הפגישה המחודשת של יוליקה ודאנוץ
לחצר1 שלנו הגיעו שכנים חדשים. היה ניקו בחור רציני שהגיע לגאלאץ מהכפר כדי ללמוד חשמלאות וגם הצליח. והייתה גם פלוריקה אשתו מאותו הכפר של בעלה. פלוריקה הייתה בחורה פשוטה בלי השכלה מרשימה אבל הייתה חכמה ויפה.

פלוריקה וניקו היו נוצרים אבל הייתה לנו שכנה נוספת, יהודיה, שלא עוררה הערכה ולא הייתה אהובה על שאר השכנים. את השכנה הזו פלוריקה כינתה "הינשוף" אולי גם בגלל צורתה החיצונית מלבד אופייה.

כאשר יוליקה2 היה קטן הוא היה בוכה מדי פעם ברחוב וכל פעם הייתה לו סיבה אחרת. במקרה אחד הוא בכה בגלל שרצה לנסוע בחשמלית. אבל לי אותו היום לא התאים לנסוע בחשמלית. כמה שהסברתי לו זה לא עזר והוא בכה מרות שהוא רוצה לנסוע בחשמלית.

בשלב מסויים ראיתי את "הינשוף" מתקרבת אלינו מרחוק. למען האמת לא רציתי ש"הינשוף", שגם אני לא חיבבתי, תשמע את יוליקה מילל ובוכה ברחוב. אמרתי ליוליקה, שהיה אז בן פחות משלוש, "יוליקה, תפסיק לבכות בבקשה, גם "הינשוף" שמגיעה עכשיו צריכה לשמוע אותך בוכה?"

כמו במטה קסם יוליקה הפסיק לבכות כליל עד ש"הינשוף" התרחקה מספיק מאיתנו ואז יוליקה התחיל שוב לבכות אבל הפעם הרבה יותר חזק בעניין החשמלית.

RIK3
(ארנה אלה רובין)

הערה 1: הסיפור מתרחש בגאלאץ אשר ברומניה בשנות החמישים המאוחרות של המאה ה-20.
הערה 2: עם ניקו ופלוריקה היו לארנה וישראל בעלה יחסים מאוד טובים וחמים והם המשיכו להתכתב שנים רבות גם אחרי שעלינו לישראל ואני, כותב שורות אלו, חידשתי את קשרי הילדות עם דאנוץ, בנם יחידם.

1. הדירות היו ממוקמות סביב חצר או חדר כניסה רחב בדומה לבתים ערביים.
2. יוליקה הוא צבי רובין, בנה יחידה של ארנה וכותב שורות אלו.
3. RIK הוא שם העט של ארנה אלה רובין ומקורו בשלוש האותיות האמצעיות של כינוי החיבה שלה בילדות – Erika.

קרא את הסיפור ברומנית, כולל את כתב היד המקורי

הסיפורים של ארנה

שני דורות

יומן הילדות של יוליקה*
זכרונות מהשואה
משהו מצחיק או שמא לא...

הסיפורים ברומנית כולל כתב יד
ספר לזכרה של ארנה אלה רובין


גאלאץ – רומניה
בתמונה: נמל העיר גאלאץ שעל הדנובה. ארנה הגיעה לגאלץ עם בני משפחתה מצ'רנוביץ ב-1946. בגאלאץ ארנה התחתנה עם ישראל רובין ב-1948 ונולד בנה יחידה צבי (יוליאן, יוליקה) ב-1954. ארנה התגוררה בגאלאץ עד 1962 עת העלייה לארץ.
טיול השורשים שלנו לגאלאץ (אנגלית)
המפגש עם חבר ילדות בגלאץ לאחר 30 שנה (אנגלית)
גאלאץ שלנו

* RIK הוא שם העט של ארנה רובין ומקורו בשלוש האותיות האמצעיות של כינוי החיבה שלה בילדות – Erika.

* יוליקה (צבי יוליאן רובין) הוא בנה של ארנה אלה רובין (RIK) ועורך דף זה.

עורך ומתרגם מרומנית: צבי רובין
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com