Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
ציור צילום תפירה ועוד... כתיבה ספרים שובבות מוסיקה משפחה ישראל רובין חברים תעודת הזהות של ארנה

מעולמה של ארנה רובין


מקצוע התפירה
מאת צבי יוליאן רובין

מכונת התפירה של ארנה שבה עבדה בתור תופרת בביתה. זאת מכונה מופעלת ברגל מדגם אולימפיה שנקנתה בראשית שנות השישים. למרות שהייתה לה מכונה חשמלית חדישה היא לא השתמשה בה מעולם. התפירה הייתה עסק משפחתי שכן לאימה של ארנה הייתה מתפרה שהעסיקה מספר תופרות בצ'רנוביץ, רומניה דאז ושם ארנה ואחותה דורה למדו את מקצוע התפירה. גם אביה של ארנה, לאון בנדיט, היה חייט נחשב לחליפות גברים בצ'רנוביץ.
המכונה מקרוב
ציוד תפירה אופייני שארנה רובין השתמשה
למעלה נראה רוכסן; באמצע מימין לשמאל: גליל חוט תפירה, סרט מדידה, מספריים משוננים לחיתוך בדים ארוגים, מספריים רגילים, גיר לסימון על בד; למטה נראים מספר כפתורים אופיניים.
אצבעון תפירה המשמש כהגנה על האצבע שדוחפת את המחט במהלך התפירה ביד
מגנט לאיסוף סיכות ומחטים משולחן העבודה
ארנה מלבד תפירה ללקוחות לצורכי פרנסה אהבה מאוד להלביש בובות בתור תחביב - במיוחד בובות נשיות.
בובות שארנה הלבישה
בובות של נשים בלבוש כפרי שארנה הלבישה

ארנה גם ציירה ובן היתר נשים בשמלות הדומות לאלו שהיא הלבישה את בובותיה.
יותר על ארנה וציוריה

עורך ומתרגם מרומנית: צבי רובין
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com