RIK
משולחנה של ארנה אלה רובין (2014-1927)
צ'רנוביץ, טרנסניסטריה, גאלאץ, דימונה
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
הוקרה הקדמה שני דורות יומני קוציקה שורשים קישורים

אחד עשר סיפורי בזק ושיר אחד
ארנה אלה רוביןשני דורות

יומן הילדות של יוליקה*
זכרונות מהשואה
משהו מצחיק או שמא לא...

זכרונות השואה של ארנה בגרמנית
הסיפורים ברומנית כולל כתב יד
ספר לזכרה של ארנה אלה רובין
הסיפור של ארנה רובין באתר מוזיאון ארצות הברית לזכר השואה בוושינגטון
הסיפורים באנגלית
האינטרנט הפרטי של ארנה רובין

חייה של ארנה בתמונות

צ'רנוביץ – רומניה
ארנה נולדה בצ'רנוביץ ב-1927 (אז רומניה, היום אוקראינה) למשפחת בנדיט (הורים: יטי ולאון; אחות: דורה). בתמונה נראית Ringplatz – הכיכר המרכזית של העיר בתקופה האוסטרו-הונגרית. ארנה גרה לא רחוק משם. ארנה (ובני משפחתה) התגוררה בצ'רנוביץ בין השנים 1941-1927 ו-1946-1944. אי הרציפות במגורים בעיר נובעת מהגירוש לגטאות שבטרנסניסטריה בימי מלחמת העולם השנייה (ראה למטה).
הטיול שלנו לצ'רנוביץ (אנגלית)
יותר על צ'רנוביץ

טרנסניסטריה – רומניה
תעודה שהונפקה לאלה בנדיט (ארנה אלה רובין) ברומניה ב-1947 על ידי ההתאחדות של המגורשים לטרנסניסטריה. ארנה ובני משפחתה חיו בתנאים קשים בטרנסניסטריה בשלושה גטאות שונים בין נובמבר 1941 למאי 1944.
הצד השני של המסמך
שלושת הגטאות בטרנסניסטריה שבהם שהו ארנה ובני משפחתה
התמונה של ארנה החסרה בתעודה שמימין. כאן ארנה היא בת 20.

גאלאץ – רומניה
בתמונה: נמל העיר גאלאץ שעל הדנובה. ארנה הגיעה לגאלץ עם בני משפחתה (מלבד האב, ליאון, שנשאר בצ'רנוביץ) ב-1946. בגאלאץ התחתנה עם ישראל רובין ב-1948 ונולד בנה יחידה צבי (יוליאן) ב-1954. ארנה התגוררה בגאלאץ עד 1962 עת העלייה לארץ.
טיול השורשים שלנו לגאלאץ (אנגלית)
המפגש עם חבר ילדות בגלאץ לאחר 30 שנה (אנגלית)
יותר על גאלאץ

דימונה – ישראל
ארנה ובני משפחתה הגיעו לדימונה בתחילת 1962. בתמונה: ארנה, בעלה ישראל ובנה צבי בפתח צריף המעברה שבדימונה. בדימונה ארנה פיתחה הלאה את תחביב הציור שכה אהבה, שהתחיל עוד בצ'רנוביץ. ארנה נפטרה בדימונה ב-2014 בגיל 87. ישראל נפטר בדימונה ב-1994 בגיל 80. בני הזוג קבורים בבית העלמין שבדימונה.
יותר על דימונה
תחביב הציור של ארנה

הציורים של ארנה


* RIK הוא שם העט של ארנה רובין ומקורו בשלוש האותיות האמצעיות של כינוי החיבה שלה בילדות – Erika.

* יוליקה (צבי יוליאן רובין) הוא בנה של ארנה אלה רובין (RIK) ועורך דף זה.

עורך ומתרגם מרומנית: צבי רובין
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com