RIK
משולחנה של ארנה אלה רובין (2014-1927)
צ'רנוביץ, טרנסניסטריה, גאלאץ, דימונה
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
שני דורות מחלת החזרת הינשוף הטיול השפה הגרמנית שכנים מתכון הקרמשניט של ארנה מד הגובה של סבתא ארנה
יומן הילדות של יוליקה
הטיול
ארנה אלה רובין
תרגום מרומנית: צבי יוליאן רובין

יוליקה מימין, רודיקה באמצע ורוז'י משמאל משחקים ברחוב מול ביתנו בגאלאץ בסוף שנות החמישים.
היה זה יום חורפי יפה לא מושלג. יוליקה1 היה בן שלוש וילדת השכנים, רוז'י, היתה בת שנתיים.

יום אחד שני הילדים נעלמו. יצאתי לחצר והם לא היו שם. רצתי לרחוב והם גם שם לא היו בנמצא. המשכתי לחפש מוטרדת בסביבה לזמן מה עד ששכנה שהבחינה שאני מחפשת את הילדים אמרה, לחרדתי, שראתה את הילדים הולכים לכוון רחוב שהיה עמוס בחנויות רבות. התחלתי ללכת במהירות לכיוון כשלפתע הילדים הופיעו מרחוק במעלה הרחוב צועדים בחזרה לכיוון הבית. מאחר שיוליקה היה המבוגר מבין השניים הוא הלך בראש כשרוז'י משתרכת אחריו.

רצתי לקראתם, באנחת רווחה, וכשפגשתי אותם שניהם גררו במרץ ענפי עצים.

שאלתי את יוליקה, "למה הלכת כל כך רחוק?" אז יוליקה ענה, "הלכתי עד להיכן שאני יודע לחזור משם."

RIK2
(ארנה אלה רובין)

הערה: הסיפור מתרחש בגאלאץ אשר ברומניה בשנות החמישים המאוחרות של המאה ה-20.

1. יוליקה הוא צבי יוליאן רובין, בנה יחידה של ארנה רובין ועורך דף זה.
2. RIK הוא שם העט של ארנה אלה רובין ומקורו בשלוש האותיות האמצעיות של כינוי החיבה שלה בילדות – Erika.

קרא את הסיפור ברומנית, כולל את כתב היד המקורי

הסיפורים של ארנה

שני דורות

יומן הילדות של יוליקה*
זכרונות מהשואה
משהו מצחיק או שמא לא...

הסיפורים ברומנית כולל כתב יד
ספר לזכרה של ארנה אלה רובין


גאלאץ – רומניה
בתמונה: נמל העיר גאלאץ שעל הדנובה. ארנה הגיעה לגאלץ עם בני משפחתה מצ'רנוביץ ב-1946. בגאלאץ ארנה התחתנה עם ישראל רובין ב-1948 ונולד בנה יחידה צבי (יוליאן, יוליקה) ב-1954. ארנה התגוררה בגאלאץ עד 1962 עת העלייה לארץ.
טיול השורשים שלנו לגאלאץ (אנגלית)
המפגש עם חבר ילדות בגלאץ לאחר 30 שנה (אנגלית)
גאלאץ שלנו

* RIK הוא שם העט של ארנה רובין ומקורו בשלוש האותיות האמצעיות של כינוי החיבה שלה בילדות – Erika.

* יוליקה (צבי יוליאן רובין) הוא בנה של ארנה אלה רובין (RIK) ועורך דף זה.

עורך ומתרגם מרומנית: צבי רובין
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com