Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
ציור צילום תפירה ועוד... כתיבה ספרים שובבות מוסיקה משפחה ישראל רובין חברים תעודת הזהות של ארנה

מעולמה של ארנה רובין


כתיבה
מאת צבי יוליאן רובין

ארנה רובין כתבה שיר ומספר לא גדול של סיפורים קצרים בשפה הרומנית שניתן לחלק אותם לשתי חטיבות עיקריות:

יומן הילדות של יוליקה: חמישה סיפורים קצרים הלקוחים מילדותו של בנה, צבי וכותב שורות אלה, המתרחשים בגאלאץ שברומניה בשנות החמישים וראשית שנות השישים של המאה הקודמת ושעיקר העניין בהם הוא משפחתי למרות שיוצאי גאלאץ עשויים לגלות עניין במסופר שכן מוזכרים מקומות ואישים מקומיים מוכרים.

סיפורים קטנים מהשואה ומה שמסביב: שישה סיפורים קצרים הלקוחים מחייה של ארנה כשחמישה מתוכם מתרחשים בצ'רנוביץ שברומניה, בשנות השלושים והארבעים של המאה הקודמת, וסובבים סביב השואה וסיפור נוסף, מעט מאוחר יותר, מגאלאץ שברומניה – סיפורים שיהיה בהם עניין לציבור הרחב, ניצולי שואה ואחרים.

"שני דורות": שיר שענינו הורות ונכתב ב-1966 ופורסם ב-1969 בשבועון בשפה הרומנית Revista Mea.

האינטרנט הפרטי של ארנה רובין: בנוסף לכתיבה יוצרת ארנה גם ליקטה וערכה נתונים שונים שעניינם ידע עולם, במיוחד כאלה שניתן להציג בטבלאות, ורשמה אותם במחברתה. מקור הנתונים לא כל כך ברור, מיעוטם בנה, צבי, סיפק על פי בקשתה אך את רובם היא ליקטה כנראה מעיתונים ומגזינים ברומנית וגרמנית וגם מספרי לימוד ויומני תלמיד של בנה. היא ערכה למעלה מעשרים נושאים וביניהם לדוגמה: גימטריה של אותיות עבריות או מלכי אנגליה לדורותיהם, ועוד.

ארנה כתבה את סיפוריה בשפה הרומנית למרות ששפת אימה היא גרמנית. הסיבה לכך היא, כנראה, שהיא מאוד רצתה שבנה יבין בקלות את אשר כתבה, בבוא היום, שכן הגרמנית שלו לא מספיקה למשימה מעין זו. כמו כן, למרות שארנה כתבה בכתב יד מחובר ניכר שהשתדלה לכתוב כמה שיותר ברור במידת האפשר, ומאותה הסיבה.

לפשר שם העט Rik: כשארנה הייתה ילדה קטנה, כינוי החיבה המשפחתי היה אריקה, אולי נגזרת של ארנה. במשך הזמן היא שלפה את שלוש האותיות האמצעיות של "Rik", "Erika" והשתמשה בהן בתור שם עט ספרותי. לימים שם החיבה של בעלה של ארנה, ישראל, אליה היה נגזרת של "Rikule", "Rik", והיא מצידה קראה לו בשם החיבה Gica (ג'יקה).

אלה הן המחברות המקוריות של ארנה שבהן כתבה את סיפוריה בשפה הרומנית. המחברת שמשמאל נקראת Iulika (יומן הילדות של יוליקה); המחברת שמימין נקראת Amintiri din Copilarie (זכרונות ילדות, ברומנית) ומתמקדת בסיפורי שואה; המחברת האמצעית נקראת Verschiedenes (שונות, בגרמנית) ומכילה את האינטרנט הפרטי.

12 סיפורים קצרים מאת ארנה רובין


עורך ומתרגם מרומנית: צבי רובין
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com