Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
הוקרה הקדמה שני דורות יומני קוציקה שורשים קישורים

הצדעה לחנה ונחום גדסי ז"ל - ממייסדי מושב משען
התמונות והסרטון הוצגו בתערוכה בטקס חנוכת בית העם מושב משען - יוני 2016
חנה גדסי (1920-2004) - נחום גדסי (1915-2008)

הזמנה לטקס חנוכת בית העם מושב משען, 66 שנה למושב - יוני 2016.
במסגרת הטקס נערכה תערוכת הצדעה לוותיקי ומייסדי המושב.

המקטרת (מדעה) של נחום גדסי ז"ל
חנה ונחום גדסי ז"ל בצעירותם
ותיקי מושב משען בטיול לתל חי. נחום גדסי שני מימין.

חנה גדסי ז"ל
ותיקי מושב משען. נחום גדסי באמצע.
נחום גדסי ז"ל - ממייסדי מושב משען.

שושנה אברהם (גדסי), בתם הבכורה של חנה ונחום גדסי, ממושב משען, מספרת על ראשית ימיו של המושב

נחום גדסי ז"ל מובל בכסא גלגלים על ידי העובד הזר ההודי
מורי דוד דוד ז"ל הוא אביו של יוסף דוד וסבו של חגי דוד (נכדו של נחום גדסי) ממושב גיאה. דוד דוד היה המורי של נחום גדסי בתימן.
נחום גדסי ז"ל ישוב לעת זקנה בכסא גלגלים.

החנוכיה של נחום גדסי ז"ל
נחום גדסי הרבה לקרוא בספר לבני משפחתו. "עושה פלא" הוא ספר סיפורי עם בעברית שנכתב באמצע המאה ה-19. הספר נפוץ במיוחד בין יוצאי מרוקו, תימן ועיראק שנהגו לקרוא בו סיפורים מדי ליל שבת, או בהזדמנויות אחרות.

נחום גדסי מספר: מתוך "ידיעות המועצה אזורית חוף אשקלון" - 1972
נחום גדסי מספר: מתוך "ידיעות המועצה אזורית חוף אשקלון" - 1972

בתחילה הייתי בטוח שאלה נחום וחנה גדסי ז"ל עקב הדמיון הרב והסיטואציה האופיינית כשבפתח ביתם שבמושב משען. נחום היה מקריא לחנה במשך עשרות שנים את פרשת השבוע ועיתונים מאחר שחנה לא ידעה לקרוא. כך גם הצגתי אותם בדף זה ובפייסבוק. רבים וטובים וביניהם קרובי משפחה מדרגה ראשונה לא פקפקו לרגע בזהות המוטעית עד שמישהו העיר את תשומת ליבי שכנראה לא מדובר בחנה ונחום גדסי אלא בזוג אחר ממושב משען. החלטתי בכל זאת להשאיר את התמונה ולספר את סיפורה שכן היא ממחישה פרט פולקלוריסטי מחיי עליית יהדות תימן שכן כולם התלבשו בצורה דומה – הנשים בלבוש תימני מסורתי עם מכנסי נשים מסורתיים והגברים עם זקן וכובעי ברט לראשם – עד שלעיתים היה קשה להבחין בין הדמויות השונות.


מצגת על מושב משען

ברכת מורי נחום בן שלום גדסי ז"ל ממושב משען
Jewish Yemenite Traditional Well Being Blessing


בגדיה ותכשיטיה של חנה גדסי
Yemenite Jewish Women Traditional Jewels and Attire


הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com