Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
השפה הסודית הדוד הרמן אמא'לה הפרוטזה המגבית גריזטה צ'רנוביץ טרנסניסטריה גאלאץ דימונה

מעולמה של ארנה רובין


טרנסניסטריה

טרנסניסטריה ב-1942 בצבע חום כהה. ניתן לראות שגבולות רומניה דאז היו שונים מאשר היום – נכללו אזורים כמו כל בוקובינה ובסרביה מצד אחד, זכר לרומניה הגדולה, ואילו מצד שני חסרה טרנסילבניה שנמסרה להונגריה. כמו כן, במפה ניתן לראות את הערים צ'רנוביץ (שהיתה שייכת בתקופה הנידונה לרומניה והיום לאוקראינה) וגאלאץ שברומניה – שמוזכרות רבות באתר זה.

ארנה רובין ומשפחתה שהו בטרנסניסטריה, בתקופת השואה, בשלושה גטאות: מוגילב-פודולסקי, סלידי ושרגורוד במשך שנתיים וחצי קשות.

טרנסניסטריה היא אזור בדרום מערב אוקראינה בגבול עם רומניה שאליו גורשו יהודי בסראביה ובוקובינה שברומניה במהלך מלחמת העולם השנייה.

טרנסניסטריה ממוקמת בין נהרות הבוג והדניסטר והאזור היה טרם המלחמה בשליטת ברית המועצות. משמעות השם: השטח מעבר לנהר ניסטרו, שמו של הדניסטר בפי הרומנים.

טרנסניסטריה נכבשה בידי הגרמנים והרומנים בקיץ 1941 מידי ברית המועצות ונמסרה לרומנים כגמול על השתתפותה של רומניה במלחמה נגד ברית המועצות ובפועל כמעין פיצוי על קריעתו מידי הרומנים של מרבית שטחה של טרנסילבניה, על ידי גרמניה, והעברתה לריבונות הונגרית ב 1940.

מאות בשנים היה חבל ארץ זה מרכז של חיי רוח וחיי קהילה יהודית בעלת זהות לאומית ברורה ומניינה לפני המלחמה כ-300,000 מתוך אוכלוסייה כוללת של 2.5 מיליון. עשרות אלפים מבני הקהילה עצמה נרצחו בידי הגרמנים והרומנים, נוסף על היהודים שגורשו לטרנסניסטריה מאזורים סמוכים ונרצחו אף הם. הגירוש לטרנסניסטריה של יהודי בסראביה ובוקובינה, בהוראתו של שליט רומניה אנטונסקו, החל ב-15 בספטמבר 1941 ופסק ב-13 באוקטובר 1942 עם שינוי המגמה במלחמה כנגד ברית המועצות וכאשר אנטונסקו כבר לא היה בטוח בניצחון הגרמנים.

לפי האומדנים מספר היהודים אשר גורשו לטרנסניסטריה נע בין 150,000 עד 185,000 נפשות.

על היהודים נאסר חופש התנועה והם רוכזו בגטאות ובמחנות, ורבים נשלחו לעבודת כפייה. למעשה הפכה טרנסניסטריה כולה למחנה ריכוז אחד גדול. במחנות הריכוז שהיו נתונים לשליטת הז'נדרמריה (גוף צבאי העוסק בפעילות שיטור) הרומנית נרצחו עשרות אלפי יהודים ורבבות נוספים נספו כתוצאה מתנאי החיים הקשים ובמיוחד ממחלת טיפוס הבהרות ומחלת הדיזנטריה, כמו כן עקב רעב וכפור.

חלק מהמגורשים הושמדו בצורה ישירה ואילו את האחרים הרומנים לא ייעדו לעבודה ואף לא להשמדה מאורגנת אלא הפקירו אותם לגורלם ללא אספקת מזון, טיפול רפואי או הגנה מינימלית מתנאי אקלים קשים. המגורשים גוועו בהמוניהם ברעב, בקור ובמחלות.

הידיעות על מצב היהודים בטרנסניסטריה הגיעו ליהודי רומניה, ועל אף מצבם הקשה נשלחה עזרה שהצילה רבים. למען היהודים פעל ראש קהילת יהודי רומניה וילהלם פילדרמן אשר ניצל את היכרותו האישית עם אנטונסקו.

בדצמבר 1943 כאשר הסובייטים היו על סף כיבושה של טרנסניסטריה הותר ליהודים לחזור לרומניה אולם רבים חזרו רק לאחר השחרור הסובייטי.

על פי אומדנים שונים נרצחו ומתו במהלך ההגליות בין 300,000 ל-400,000 יהודים רומנים ויהודים אוקראינים שהיו תחת השלטון רומני.

יש להבדיל את טרנסניסטריה של ימי מלחמת העולם השניה (שהיא נושא מאמר זה) מטרנסניסטריה של היום שהיא חבל ארץ הנמצא להלכה בשטחה של רפובליקת מולדובה אך למעשה מהווה מדינה עצמאית אשר הוקמה עם התפרקות ברית המועצות ב-1990.

סיפורים מטרנסניסטריה

השפה הסודית הדוד הרמן אמא'לה


מקור: ויקיפדיה


עורך ומתרגם מרומנית: צבי רובין
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com