Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
הוקרה הקדמה שני דורות קישורים

האינטרנט הפרטי של ארנה רובין*
מחזות שקספיר


מחזות שקספיר

טרגדיות

טיטוס אנדרוניקוס 1594
רומאו ויוליה 1595
טרוילוס וקרסידה 1602
המלט 1602
אותלו 1603
טימון איש אתונה 1605
המלך ליר 1605
מקבת' 1606
אנטוניוס וקלאופטרה 1607
קוריולנוס 1608
סימבלין 1611

קומדיות

שני אדונים מוורונה 1592
אילוף הסוררת 1594
קומדיה של טעויות 1594
חלום ליל קיץ 1596
עמל אהבה לשוא 1597
הסוחר מוונציה 1598
כטוב בעיניכם 1600
מהומה רבה על לא דבר 1600
נשות וינדזור העליזות 1602
הלילה השנים עשר 1602
מידה כנגד מידה 1604
סוף טוב הכול טוב 1608
פריקלס 1608
אגדת חורף 1611
הסערה 1611

מחזות היסטוריים

הנרי השישי, חלק ראשון 1591
הנרי השישי, חלק שני 1591
הנרי השישי, חלק שלישי 1591
ריצ'רד השלישי 1593
המלך ג'ון 1595
ריצ'רד השני 1595
הנרי הרביעי, חלק ראשון 1597
הנרי הרביעי, חלק שני 1599
יוליוס קיסר 1599
הנרי החמישי 1600
הנרי השמיני 1613

מקור: ויקיפדיה

הליצן: ציור בשמן על קנבס של ארנה רובין מ-2004

ליצנים ושוטים מופיעים בהרבה ממחזותיו של שקספיר כמו הלילה השנים עשר, כטוב בעיניכם, המלט, המלך ליר, הסוחר מוונציה ועוד. תפקידן הספרותי של דמויות אלה, אצל שקספיר ואחרים, לשמש ככלי סאטירי בהיותן דמויות נחותות וחסרות ערך שדרכן יכול היה המחבר להרשות לעצמו לבקר את החברה ושועיה עד כדי הבעת דעות חתרניות שבצורה גלויה לא יכול היה להביע אותן. במקרים אחרים תפקיד הליצן והשוטה לספק הומור במובן המצומצם של המילה ולעיתים אף להביע דברי חוכמה עם מוסר השכל למרות בורותן הידועה של דמויות אלה.

גלריית הציורים של ארנה רובין באינטרנט

ערכים נוספים

ספרות רומיות גימטריה היקף ושטח העיגול אותיות יווניות מחזות שקספיר אופרות של ורדי נהרות מלכי אנגליה
מדינות משקלות ומידות ספרות ערביות שבעת פלאי תבל אלים ואלות אפיפיורים נשיאים אמריקאיים
מדינות ארצות הברית זמנים גיאולוגיים ראשי ממשלות ישראל נשיאי ישראל מחברי אופרטות מחברי אופרטות ממוצא רומני
יסודות כימיים מגדל פיזה שבטי ישראל מלכי צרפת ויטמינים ערים ונהרות

* ארנה רובין הייתה אישה מאוד סקרנית. היא לא הכירה את האינטרנט וחבל כי בטוח שיכלה למצוא בו כלי רב ערך. במחברת עבת כרס, שנמצאה בדירתה לאחר פטירתה, היא כתבה לעצמה אנציקלופדיה פרטית משלה. היא אספה נתונים שונים, במיוחד כאלה שניתן להציג בטבלאות ועניינם ידע עולם, ורשמה אותם במחברתה. מקור הנתונים לא כל כך ברור. מיעוטם בנה צבי, וכותב שורות אלו, סיפק על פי בקשתה אך את רובם היא ליקטה מעיתונים ומגזינים ברומנית וגרמנית, ספרי לימוד של בנה, יומני תלמיד ומקורות אחרים.


עורך ומתרגם מרומנית: צבי רובין
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com