Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
הוקרה הקדמה שני דורות קישורים

האינטרנט הפרטי של ארנה רובין*
משקלות ומידות


מידות אורך

1 דצימטר = 10 סנטימטר
1 אינצ' (צול) = 2.54 סנטימטר
1 רגל = 30.48 סנטימטר
1 יארד = 91.4 סנטימטר
1 יארד = 3 רגל = 36 אינצ'
1 מייל = 1.609 קילומטר

מידות שטח

1 אינצ' מרובע = 6.45 סנטימטר מרובע
1 רגל מרובע = 0.093 מטר מרובע
1 יארד מרובע = 0.836 מטר מרובע
1 מייל מרובע = 2.59 קילומטר מרובע
1 דונם (מטרי) = 1,000 מטרים רבועים
1 הקטר = 10 דונם
1 אקר = 0.405 הקטר = 4.05 דונם

מידות נפח

1 ליטר = 1000מ"ל
1 פינט = 0.568 ליטר
1 גלון = 4.546 ליטר
1 בושל = 36.368 ליטרים

משקלות

1 אונקיה = 28.35 גרם
1 ליברה = 0.454 קילוגרם = 454 גרם

מקור: ויקיפדיה

אחד מתחביביה של ארנה רובין היה צילום. בתמונה נראים המאוזניים עם סקלה של 100 גרם ששימשו את ארנה לשקילת הכימיקלים הדרושים לפיתוח תמונות ונגטיבים בשחור לבן.

תחביב הצילום של ארנה

ערכים נוספים

ספרות רומיות גימטריה היקף ושטח העיגול אותיות יווניות מחזות שקספיר אופרות של ורדי נהרות מלכי אנגליה
מדינות משקלות ומידות ספרות ערביות שבעת פלאי תבל אלים ואלות אפיפיורים נשיאים אמריקאיים
מדינות ארצות הברית זמנים גיאולוגיים ראשי ממשלות ישראל נשיאי ישראל מחברי אופרטות מחברי אופרטות ממוצא רומני
יסודות כימיים מגדל פיזה שבטי ישראל מלכי צרפת ויטמינים ערים ונהרות

* ארנה רובין הייתה אישה מאוד סקרנית. היא לא הכירה את האינטרנט וחבל כי בטוח שיכלה למצוא בו כלי רב ערך. במחברת עבת כרס, שנמצאה בדירתה לאחר פטירתה, היא כתבה לעצמה אנציקלופדיה פרטית משלה. היא אספה נתונים שונים, במיוחד כאלה שניתן להציג בטבלאות ועניינם ידע עולם, ורשמה אותם במחברתה. מקור הנתונים לא כל כך ברור. מיעוטם בנה צבי, וכותב שורות אלו, סיפק על פי בקשתה אך את רובם היא ליקטה מעיתונים ומגזינים ברומנית וגרמנית, ספרי לימוד של בנה, יומני תלמיד ומקורות אחרים.


עורך ומתרגם מרומנית: צבי רובין
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com